Zondag 30 juli maken we afspraak bij het DJP-Racing team op het circuit van VOLKEGEM. GPS: Doolstraat

JAARVERGUNNINGEN 2017 -> VERMINDERDE TARIEVEN !!!

(Info via secretariaat - 055 30 14 64 of via: mclb.secretariaat@telenet.be)

 

CROSSBRILLEN MET TEAR-OFFS
MASQUES CROSS AVEC TEAR-OFFS

Het gebruik van tear-offs is volledig verboden.
L’utilisation des systèmes ‘Tear-off’ est interdite.

 

AANPASSING CC-INHOUD MX1-KLASSE

Beslissing Raad van Bestuur en Sportcommissie in vergadering van 22/02/2017

Om tegemoet te komen aan de in de handel verkrijgbare motoren werd de MX1-klasse voor wat betreft 4-takt motoren aangepast vanaf:  > 250 cc.  (> = meer dan).

De MX2-klasse blijft gelimiteerd tot maximum 150 cc 2-takt en maximum 250 cc 4-takt.

 

CHANGEMENT CYLINDREE CLASSE MX1

Décision Conseil d'Administration et Commission Sportive en réunion de 22/02/2017

Pour répondre aux cylindrées commércialisees, la classe MX1 sera désormais accessible aux motos/moteurs 4-temps à partir de:  > 250 cc.  (> = plus de).

La classe MX2 restera limitée aux moteurs 2-temps avec cylindrée maximum de 150 cc  et 250 cc pour les moteurs 4-temps.

 

 

U WENST EEN JAARVERGUNNING IN 2017 ?

Waarom een jaarvergunning bij MCLB ?
 

 • Al jaar en dag zekerheid van vaste kalender en klokvast uurrooster!

 • INCLUSIEF verzekering op TRAININGEN in de week

 • INCLUSIEF verzekering op TRAININGEN/STAGES in het BUITENLAND

 • Onkostenvergoedingen worden maandelijks gestort op rekening!

 • Vergunningen ook voor vrijetijdsrijders EN geen inschrijfgeld per wedstrijd!

   

  Informatie, meer uitleg, vastleggen van startnummers, kalender, … via de secretariaten.

 

INFO VOOR DE PILOTEN VERGUNNINGHOUDERS

​Piloten die in 2016 een jaarvergunning hadden en niet veranderen van categorie hoeven het secretariaat niet te contacteren voor het vastleggen van hun nummer.

​Hetzelfde nummer blijft gegarandeerd tot 1 februari 2017. Daarna kan de piloot geen voorrecht meer maken op dat nummer tenzij betaling voor die data uitgevoerd is.

.

 

IN 68 MINUTEN LOOPT BOMVOLLE KALENDER VAN TAFEL

 

Deze vrijdagavond, 7 oktober gaat alweer de geschiedenis is als de dag dat MCLB-VJMO de koppen bij elkaar stak met het zicht op het nieuwe seizoen 2017. De jaarlijkse kalendervergadering stond op het programma en dat betekent al jaar en dag dat de voorzitters hun inrichters, nieuwe kandidaat-inrichters en sympathisanten uitnodigen in de bakermat van onze federatie, zijnde de zaal Vrij Polen te Oostrozebeke.

Opnieuw liep de zaal goed vol en het was dan ook met plezier dat voorzitter Willy Aper om stipt 20 uur de aanwezigen verwelkomde. Het doet iedere keer opnieuw deugd dat de eensgezindheid en samenhorigheid mag zegevieren … dat onze federaties als één grote familie de sterkte in zich dragen om er tegenaan te gaan.

 

OVERZICHT VOORBIJE SEIZOEN

Een overzicht betreffende het bijna voorbije seizoen 2016 kon kort samengevat worden: dat onze federaties nog steeds in de lift zitten bleek uit het aantal aangesloten vergunninghouders … met 580 aangesloten piloten en de trouwe supporters kon ieder weekend dan ook in de beste omstandigheden verlopen. Van begin tot einde was iedere organisatie er één die gezien mocht worden … spelbrekers waren er niet met uitzondering van af en toe de weersomstandigheden maar die heeft niemand in de hand. Het is dan ook een spijtige zaak te noemen dat organisatoren af te rekenen krijgen met een weermaker die niet aan hun kant staat, dat hun geleverde werk niet tot zijn recht komt. Voor die wensen wij het allerbeste toe voor het seizoen 2017. Kleine opmerkingen, of laat het ons punten noemen die in acht dienen genomen te worden, kwamen als afsluiter van een geslaagd 2016 aan bod.

 

WAT BRENGT 2017?

Het is gemakkelijk te beginnen met de slagzin: “Wat goed is moeten we behouden … de kleine kantjes afronden en bijwerken waar nodig”. Kort samengevat komt het erop neer dat de gangbare reglementering blijft zoals ze is. Een overzicht van deze richtlijnen werd gebracht door de secretaris die de aandacht trok op bepaalde punten. Opmerkingen mochten na afloop in hun richting geschoten worden en raar maar waar … deze waren miniem. De eerlijkheid en rechtlijnigheid mag dan ook als eindresultaat genoteerd worden binnen MCLB-VJMO en dat blijft ook naar de toekomst toe de basis om verder te gaan. Alleen op die manier blijven goede vrienden samen op weg gaan.

 

SAMENSTELLING VAN DE KALENDER

De samenstelling van de nieuwe kalender kwam aan de orde. Dat dit in een mum van tijd in kannen en kruiken was is alleen maar aan te moedigen. Secretaris Ronny Van Hauteghem kon om 21u08 de nieuwe kalender in definitieve vorm voorstellen. Getuigt daarvan niet dat het goed vertoeven is binnen onze federaties? Dat inrichters in onderlinge overeenkomst tot een wissel van data’s komen zodoende ieder gaatje ingevuld wordt is om fier op te zijn. Opnieuw prijken niet minder dan 35 organisaties voor MCLB op de kalender, VJMO doet het er met 1 minder omwille van de Open Eindejaarscross veruit het beste met 34 inrichtingen in 2017. Werkgelegenheid is dus ook voorzien bij MCLB-VJMO, en wat voor één?

Een doordachte!

Een kalender van begin maart tot eind oktober is beperkt in weekends en bijgevolg zijn er een aantal clubs en organisaties die als eerste reserve kunnen ingeschakeld worden indien dit noodzakelijk blijkt, waarvoor dank!

 

TROEVEN VOOR 2017 …

Ook werd aangeraakt dat in het nieuwe jaar zowel VJMO als MCLB opnieuw borg staan voor een KLOKVAST uurschema. Inrichters zorgen ervoor dat tijdens de wedstrijddagen de voorbereidende werkzaamheden afgerond zijn zodoende er uitsluitend in uitzonderlijke gevallen dient opgetreden te worden en een oponthoud aan de orde is. Zowel voor piloten, toeschouwers als alle medewerkers - waarvoor kandidaten nog steeds welkom zijn en zich mogen aanbieden via het secretariaat - aan deze organisaties is dit een prioriteit die binnen onze federatie geapprecieerd wordt. Genieten van een mooie dag vol spektakel en tijdig huiswaarts kunnen keren is belangrijk.

 

KALENDER 2017 …

Zie website - Kalender

 

 

 

 

 

ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN

 

Vraag: Moet ik bij MCLB bijbetalen om verzekerd te zijn op training?

NEEN.

In de prijs van de vergunning is de verzekering persoonlijke ongevallen op training inbegrepen.

In de prijs van de vergunning is eveneens een bedrag van € 40,- inbegrepen, waardoor u gedekt bent voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, dit op oefeningen op trainingscircuits in België en eveneens in het buitenland.

 

Vraag: Wat als ik op verlof ga naar het buitenland en met mijn moto train op een oefenterrein daar? Of als ik meedoe aan een buitenlandse stage, bijvoorbeeld naar eindejaar toe?

Dan geef je gewoonweg vooraleer je vertrekt de naam, het land en de locatie door van het terrein waar je gaat op rijden, of als je verschillende terreinen aan doet, de verschillende data en plaatsen.

MCLB speelt deze gegevens door aan de verzekeraar en je kan daar dan met een gerust hart trainen.

 

Vraag: Wat als ik op een trainingscircuit de controle over mijn moto verlies en deze gaat door de omheining en rijdt een toeschouwer aan?

Bij MCLB is uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid ook gedekt.

Dit betekent dat de tegenpartij (de persoon die u hebt aangereden) de kosten niet bij u persoonlijk kan terugvorderen.

In de prijs van de vergunning is daarvoor een bedrag inbegrepen van € 40,-.

 

Vraag: Waarvoor ben ik eigenlijk verzekerd bij het afsluiten van een jaarvergunning?

 • U bent verzekerd voor persoonlijke ongevallen op de wedstrijd.

 • U bent verzekerd voor persoonlijke ongevallen op training op oefencircuits.

 • U bent óók verzekerd in burgerrechtelijke aansprakelijkheid op training.

  Dit wil zeggen, dat als u bijvoorbeeld de controle verliest over uw moto en deze gaat door de omheining en uw moto komt tegen een persoon terecht; of tegen een voertuig geparkeerd op 10 m afstand, dan bent u daarvoor verzekerd zodat de tegenpartij de kosten niet bij u persoonlijk kan terugvorderen.

 • U bent óók verzekerd voor persoonlijke ongevallen op trainingen georganiseerd in het buitenland, bijvoorbeeld als u op verlof gaat naar Spanje en daar op circuits gaat rijden (data en plaatsen op voorhand door te geven een het secretariaat!).

 • U bent óók verzekerd in burgerrechtelijke aansprakelijkheid op trainingen georganiseerd in het buitenland.

 

Vraag: Is er bij een MCLB-vergunning een beperking van de medische kosten?

NEEN.

Er is géén beperking van de medische kosten, zoals bij bepaalde andere federaties.

 

Vraag: MCLB had in 2015 een samenwerkingsovereenkomst met FMWB, is dit ook zo in 2016?

De samenwerkingsovereenkomst met FMWB werd voor het seizoen 2016 vernieuwd EN dit ZONDER supplementaire kosten en conform de interne reglementering van de beide federaties.

 

ZEER BELANGRIJKE MEDEDELINGEN !
AVIS TRES IMPORTANTS !

 

CROSSBRILLEN MET TEAR-OFFS

MASQUES CROSS AVEC TEAR-OFFS

Het gebruik van tear-offs is volledig verboden vanaf het seizoen 2016 (milieu).
L’utilisation des systèmes ‘Tear-off’ est interdite à partir de la saison 2016.

 

VERZEKERING OP TRAINING VOOR PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN B.A.
ASSURANCE DE L'ENTRAINEMENT POUR ACCIDENTS PERSONNELS ET RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE

In de prijs van de vergunning is de verplichte verzekering op training inbegrepen. Dit betekent dat elke piloot vergunninghouder met een jaarvergunning eveneens verzekerd is op training op de oefencircuits. Eveneens kan een piloot die op verlof gaat naar het buitenland en de motor meedoet, of een stage volgt in het buitenland van deze dekking genieten indien aan het secretariaat op voorhand doorgegeven wordt op welke terreinen men met de motor gaat rijden. Deze dekking dekt de persoonlijke ongevallen en eveneens de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de piloot.
L'assurance d'entraînement obligatoire est comprise dans le prix de la licence. Ceci signifie que chaque pilote détenteur de licence est aussi assuré de l'entraînement sur les terrains permanents de motocross. Un pilote qui est en congé à l'étranger et prend la moto, ou suit un stage à l'étranger, peut profiter de cette couverture, si on dit à l'avance au secrétariat sur quels terrains il roulera à moto. Cette couverture couvre aussi bien les accidents personnels que la responsabilité extra-contractuelle du pilote.

 

EINDE JAAR, VANAF 1 JANUARI KAN U OPNIEUW VERZEKERD ZIJN OP TRAINING …
A LA FIN DE L'ANNEE, A PARTIR DU 1ER JANVIER, VOUS POURREZ DE NOUVEAU ETRE ASSURE DE L'ENTRAINEMENT

Gelieve er rekening mee te houden dat uw dekking op training verloopt op 31 december. Zorg er voor dat u zo vroeg mogelijk in orde bent met uw vergunning voor 2016, dan bent u ook verzekerd als u gaat trainen.
Veuillez tenir compte du fait que votre couverture de l'entraînement expire le 31 décembre. Réglez votre licence pour 2016 le plus tôt possible. Alors, vous êtes aussi assuré, quand vous allez vous entraîner.

 

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

Deze is uiteraard geheel kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Schrijf je nu in via deze link.

LETTRE ELECTRONIQUE

Déjà inscrit sur la lettre électronique de la fédération VJMO-MCLB? Faites-le maintenant ici!