Volgende week 2 okt. zijn we te gast voor de 1 ste proef van het open herfstkampioenschap te Beervelde waar we worden ontvangen door De Davidcrossers in de Haanhoutstraat

VJMO-MCLB Kalendersamenstelling 2017

 

NIEUWE kandidaat-inrichters dienen  VOOR 3 OKTOBER  contact op te nemen met het secretariaat betreffende een eventuele organisatie in 2017.

Info: 055 / 30 14 64 – mclb.secretariaat@telenet.be – via Ronny Van Hauteghem of Willy Aper.

Definitieve kalendersamenstelling op vrijdag 7 oktober om 19u30 in zaal "Vrij Polen" te Oostrozebeke.

 

 

 

 

 

Piloten trainen in hun eigen reeks, zoniet in de pechtraining.

 

ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN

 

Vraag: Moet ik bij MCLB bijbetalen om verzekerd te zijn op training?

NEEN.

In de prijs van de vergunning is de verzekering persoonlijke ongevallen op training inbegrepen.

In de prijs van de vergunning is eveneens een bedrag van € 40,- inbegrepen, waardoor u gedekt bent voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, dit op oefeningen op trainingscircuits in België en eveneens in het buitenland.

 

Vraag: Wat als ik op verlof ga naar het buitenland en met mijn moto train op een oefenterrein daar? Of als ik meedoe aan een buitenlandse stage, bijvoorbeeld naar eindejaar toe?

Dan geef je gewoonweg vooraleer je vertrekt de naam, het land en de locatie door van het terrein waar je gaat op rijden, of als je verschillende terreinen aan doet, de verschillende data en plaatsen.

MCLB speelt deze gegevens door aan de verzekeraar en je kan daar dan met een gerust hart trainen.

 

Vraag: Wat als ik op een trainingscircuit de controle over mijn moto verlies en deze gaat door de omheining en rijdt een toeschouwer aan?

Bij MCLB is uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid ook gedekt.

Dit betekent dat de tegenpartij (de persoon die u hebt aangereden) de kosten niet bij u persoonlijk kan terugvorderen.

In de prijs van de vergunning is daarvoor een bedrag inbegrepen van € 40,-.

 

Vraag: Waarvoor ben ik eigenlijk verzekerd bij het afsluiten van een jaarvergunning?

  • U bent verzekerd voor persoonlijke ongevallen op de wedstrijd.

  • U bent verzekerd voor persoonlijke ongevallen op training op oefencircuits.

  • U bent óók verzekerd in burgerrechtelijke aansprakelijkheid op training.

    Dit wil zeggen, dat als u bijvoorbeeld de controle verliest over uw moto en deze gaat door de omheining en uw moto komt tegen een persoon terecht; of tegen een voertuig geparkeerd op 10 m afstand, dan bent u daarvoor verzekerd zodat de tegenpartij de kosten niet bij u persoonlijk kan terugvorderen.

  • U bent óók verzekerd voor persoonlijke ongevallen op trainingen georganiseerd in het buitenland, bijvoorbeeld als u op verlof gaat naar Spanje en daar op circuits gaat rijden (data en plaatsen op voorhand door te geven een het secretariaat!).

  • U bent óók verzekerd in burgerrechtelijke aansprakelijkheid op trainingen georganiseerd in het buitenland.

 

Vraag: Is er bij een MCLB-vergunning een beperking van de medische kosten?

NEEN.

Er is géén beperking van de medische kosten, zoals bij bepaalde andere federaties.

 

Vraag: MCLB had in 2015 een samenwerkingsovereenkomst met FMWB, is dit ook zo in 2016?

De samenwerkingsovereenkomst met FMWB werd voor het seizoen 2016 vernieuwd EN dit ZONDER supplementaire kosten en conform de interne reglementering van de beide federaties.

 

ZEER BELANGRIJKE MEDEDELINGEN !
AVIS TRES IMPORTANTS !

 

CROSSBRILLEN MET TEAR-OFFS

MASQUES CROSS AVEC TEAR-OFFS

Het gebruik van tear-offs is volledig verboden vanaf het seizoen 2016 (milieu).
L’utilisation des systèmes ‘Tear-off’ est interdite à partir de la saison 2016.

 

VERZEKERING OP TRAINING VOOR PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN B.A.
ASSURANCE DE L'ENTRAINEMENT POUR ACCIDENTS PERSONNELS ET RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE

In de prijs van de vergunning is de verplichte verzekering op training inbegrepen. Dit betekent dat elke piloot vergunninghouder met een jaarvergunning eveneens verzekerd is op training op de oefencircuits. Eveneens kan een piloot die op verlof gaat naar het buitenland en de motor meedoet, of een stage volgt in het buitenland van deze dekking genieten indien aan het secretariaat op voorhand doorgegeven wordt op welke terreinen men met de motor gaat rijden. Deze dekking dekt de persoonlijke ongevallen en eveneens de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de piloot.
L'assurance d'entraînement obligatoire est comprise dans le prix de la licence. Ceci signifie que chaque pilote détenteur de licence est aussi assuré de l'entraînement sur les terrains permanents de motocross. Un pilote qui est en congé à l'étranger et prend la moto, ou suit un stage à l'étranger, peut profiter de cette couverture, si on dit à l'avance au secrétariat sur quels terrains il roulera à moto. Cette couverture couvre aussi bien les accidents personnels que la responsabilité extra-contractuelle du pilote.

 

EINDE JAAR, VANAF 1 JANUARI KAN U OPNIEUW VERZEKERD ZIJN OP TRAINING …
A LA FIN DE L'ANNEE, A PARTIR DU 1ER JANVIER, VOUS POURREZ DE NOUVEAU ETRE ASSURE DE L'ENTRAINEMENT

Gelieve er rekening mee te houden dat uw dekking op training verloopt op 31 december. Zorg er voor dat u zo vroeg mogelijk in orde bent met uw vergunning voor 2016, dan bent u ook verzekerd als u gaat trainen.
Veuillez tenir compte du fait que votre couverture de l'entraînement expire le 31 décembre. Réglez votre licence pour 2016 le plus tôt possible. Alors, vous êtes aussi assuré, quand vous allez vous entraîner.

 

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

Deze is uiteraard geheel kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Schrijf je nu in via deze link.

LETTRE ELECTRONIQUE

Déjà inscrit sur la lettre électronique de la fédération VJMO-MCLB? Faites-le maintenant ici!